PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

06 kwietnia 2023

Wielki Czwartek w parafii Wietrzychowice  cz. I 

 

Wielki Czwartek. Testament Chrystusa.

 

„Umiłowawszy swoich, którzy byli świcie, do końca  ich umiłował.” (J 13, 1)

 

Wielki Czwartek, rok 33 naszej ery. Jerozolimę opanowała noc. Była to ostatnia noc w życiu zdrajcy Judasza. Przy stole przygotowanym na wieczerzę zasiadł Jezus z dwunastoma. On już wie, co zgotował mu świat i ludzie, ale chce temu światu i ludziom na pożegnanie zostawić testament! Zawsze jest tak, że ostatnie spotkania pamięta się w sposób szczególny. Ostatnie słowa, gesty osób odchodzących stają się testamentem dla najbliższych. Tak więc było na ostatniej wieczerzy. Nie mogło być owej pamiętnej nocy. Chrystus zostawił swój testament!

 

Tej pamiętnej nocy Chrystus tą ostatnią wieczerzą zamknął Stare Przymierze (Stary Testament), dał ludziom nową Paschę, Eucharystię nakazując: „to czyńcie na moją pamiątkę.” Czas cieni, figur, zapowiedzi starotestamentalnych się skończył, nastąpiła era sakramentów św., a pierwszym z nich jest Eucharystia. „On umiłowawszy swoich na świecie i do końca ich umiłował (Jan).

 

Eucharystia – testament przemiany. Współczesny świat potrzebuje przemiany. Wiemy jak nieludzki jest ten świat, jak bardzo poganieją ludzie, ile jest niesprawiedliwości, krzywdy, jaki jest zdziczenie obyczajów. Wiemy ile jest zawiści między ludźmi, w rodzinach sąsiedztwie. Jak ludzie są dla siebie obcy, jak panuje dziś powszechna znieczulica, obojętność. Świat nowoczesności, reklam, komputerów, internetów, gwiezdnych podbojów.

 

To jest tragedia świata tego! Eucharystia jest przemianą. Przemiana tego, co materialne, ludzkie, doczesne, w to co duchowe, Boże, wieczne. „Ona jest dla każdego z nas, jest wezwaniem do większego wysiłku, abyśmy stawali się rzeczywistymi naśladowcami Chrystusa, byśmy byli prawdomówni, wielkoduszni, baczni na godność i prawa człowieka, skłonni do poświęceń, uprzejmi, uczciwi, troskliwi.

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH