PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

22 lutego 2023

Środa Popielcowa w parafii Wietrzychowice

Są daty, z którymi ludzie wiążą nadzieje na wielkie zmiany na lepsze.  Taką datą był  przełom mię­dzy wiekami, a tym bardziej między tysiącleciami. Dzi­siaj również Popielec  wiąże  pewne na­dzieje na nową wiosnę Kościoła. Ta wio­sną w Kościele ma być skutkiem ewangelizacji, czyli większej współpracy z Duchem Świętym w głoszeniu światu Dobrej Nowiny.

Są jednak i takie w każdym roku dni, o których można powiedzieć wraz ze świętym Pawłem, że jest to czas upragniony, w którym może doko­nać się wielka zmiana ku lepszemu. Takim dniem w kalendarzu liturgicznym jest Środa Popielcowa. 

Popiół, który dzisiaj sypany jest na głowy, zapowiada zmianę bar­dzo pożądaną i oczekiwaną. Przypominając nam o kruchości życia ludz­kiego, o przemijalności ciała, całą naszą uwagę kieruje ku ludzkiemu wnętrzu. To tutaj ma się dokonać ta wielka przemiana. Wsłuchujmy się w słowa: „na­wracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kościół wypracował przez wieki pewne środki, które słu­żą jako pomoc do naszej wewnętrznej przemiany. Są nimi: post, jałmużna i modlitwa.

Wielki Post jest gorącym wezwaniem do świętości, do do­konania chociaż raz w roku diagnozy własnego zdrowia du­chowego, refleksji nad własnym życiem, powrotu na drogę prowadzącą do Boga, do ładu w sobie samym, w rodzinie, w środowisku, we własnym sercu i sumieniu.

 

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH