PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

19 października 2022

Spotkanie grupy modlitewnej św. Józefa w Demblinie.

Ofiarowanie św. Józefowi 2 serc złotych jako wotum wdzieczności. 

Kilka myśli przewodnich ks. proboszcza ze spotkania w Demblinie. .......

W domu nazaretańskim Józefa cieśli, robotnika i rzemieślnika, na pierwszym miejscu był Jezus Chrystus. Na pierwszym miejscu był Bóg. Józef i Maryja żyli wiarą w Boga. Bóg był racją ich decyzji i działania. Józef wiedział, że człowiek bez Boga sobie nie wystarczy i nie będzie nawet siebie rozumiał. 

 

W nazaretańskim domu Świętej Rodziny wielką rolę odgrywała praca, praca rąk, rzetelna i sumienna. Praca była źródłem utrzymania Świętej Rodziny. Praca Józefa była służbą człowiekowi.
 

W domu Józefa uderzała atmosfera pokoju i cichej, ale głębokiej, prawdziwej radości. Ich źródłem była miłość. Józef kochał Jezusa i Jego Matkę, a swoją dziewiczą Małżonkę Maryję. Był też wzajemnie kochany przez Jezusa i Maryję. Miłość kierowała ich relacjami. W

O tej miłości będzie pisał św. Paweł w 1 Liście do Koryntian, że jest cierpliwa i łaskawa, nie zazdrości i nie szuka uznania, nie unosi się pychą, ani gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli się z prawdy. Wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (1 Kor. 13).

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH