PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

27 sierpnia 2023

Ostatnia niedziela wakacyjna w parafii Wietrzychowice

Kilka myśli przewodnich z kazania ks proboszczado rozważenia i przemyślenia.... 

 

W Ewangelii, którą usłyszeliśmy, spotkaliśmy Jezusa pytającego uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Po udzieleniu odpowiedzi od apostołów Chrystus pyta: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Wówczas w imieniu całego Kościoła odpowiada św. Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.

Wydarzenie to miało miejsce obok Jeziora Galilejskiego, w Cezarei Filipowej. Piotr odpowiada Jezusowi: „Ty jesteś Mesjaszem. Ty jesteś Synem Boga”. Słów tych jednak nie powiedział wyłącznie od siebie, to nie Piotr wymyślił tę prawdę, ale Bóg mu ją objawił. Wiara Piotra pochodzi zatem nie od niego, ale jest darem samego Boga.Królestwo niebieskie, do którego Jezus dał klucze Piotrowi, stoi właśnie na tej wierze. Piotr ma tak silną wiarę, że razem z Jezusem chodzi po falach jeziora (por. Mt 14,28)!

Wiara pierwszego z apostołów została jednak wystawiona na bolesną próbę, gdy Pan Jezus został pojmany i uwięziony. Na trzykrotne pytanie o Mistrza, trzy razy zaparł się, mówiąc, że Go nie zna (por. Mt 26,69 i nn.). Jednak po swoim zmartwychwstaniu Jezus trzykrotnie zadaje pytanie Piotrowi: „Czy miłujesz mnie?”. I apostoł odpowiada: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,16).

Wiara i miłość obecne w osobie Piotra sprawiają, że i my wierzymy w Jezusa, który jest Mesjaszem – Synem Bożym. Przez to wydarzenie Ewangelia poucza nas o nadziei. Jeśli wierzymy Jezusowi, jeśli kochamy Go całym sercem tak jak Piotr, to nawet jeżeli zdarzy nam się zgrzeszyć (zdrada Mistrza), ale wrócimy do Niego, On na nowo nas przygarnie.

Dla nas, ludzi Kościoła, grzech nie stanowi tragedii – ufamy bowiem miłosierdziu Bożemu, które jest większe od wszelkiego zła i grzechu, jak zapisał to Izajasz: „Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1,18)

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH