PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

15 sierpnia 2023

Odpust parafialny w Wietrzychowicach

Sume odpustową o godz. 11.oo celebrował ks. Janusz Ryba proboszcz ze Starego Sącza. 

Podczas odpustu grała orkiestra dęta OSP Szczurowa.

Kilka myśli z kazań porannych ks proboszcza.....

Wielbi dusza moja Pana – odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

To dzisiejsze święto, kieruje nasze myśli, nasze uczucia ku niebu, gdzie Najś. Maryja Panna przeżywa swój triumf, odbiera nagrodę za swoją wierną służbę Bogu i ludziom. Dlatego my powinniśmy dzisiaj przemyśleć i zgłębić prawdę, jaka kryje się w dogmacie o Wniebowstąpieniu Najś. Maryi Panny, a jest to prawda, która dotyczy spraw najbardziej istotnych naszego życia.

Znane jest zdanie, które św. Augustym umieścił na początku „Wyznań” swojej autobiografii. Powiedział, „że ludzkie serce jest niespokojne, tak długo, dopóki nie spocznie w Bogu”.
Znamy to zdanie, czytaliśmy je wiele razy, słyszeliśmy na rekolekcjach, w kazaniach, wiemy nawet z własnego doświad., że tak jest, że ludzkie  serce jest wciąż niespokojne, wciąż głodne. Choć na pewno są tacy ludzie, którzy próbowali nasycić swoje serce czymś, co doczesne, przyziemne na różne sposoby. Ale wkrótce oni, a my sami musimy powiedzieć, że nic nie nasyci ludzkich serc tak, jak Bóg.

Dzisiaj Kościół stawia nam przed oczy model prostej kobiety, Maryi, która swoim życiem zasłużyła sobie na  chwałę nieba. Jakże bardzo nasze życie jest podobne do Jej życia. A życie Maryi nie było proste i łatwe. Narażona na nieustanną walkę, upokorzenia i przeciwności, jakie nieraz musiała w życiu znieść.  ale to zbliżało Ją do celu, jakie wyznaczył Jej Bóg.
Musimy więc w Jej życiu odczytać nasze, codzienne życie. Czy rzeczywiście jest ono podobne do życia Maryi? Czy moje życie jest nastawione ku Bogu, jak życie Maryi? Czy czasem moje życie nie przysłania ta ciągła pogoń za kolejnym dniem, za chwytaniem kolejnego interesu, za załatwieniem wielu spraw, które może nie są tak ważne dla mojego życia, jak sprawa mojego zbawienia.

Ta dzisiejsza uroczystośc  utwierdza nas w przekonaniu, że człowiek jest stworzony przez Boga do posiadania Boga. A zatem pragniemy tego Boga posiąść naśladując Maryję w Jej życiu. 

W to dzisiejsze świeto chcemy także pomyśleć o rolnikach, którzy co roku zjawiają się w Kościołach, kaplicach przynosząc w dziękczynieniu bukiety i wieńce ze zbóż, warzyw, owoców i ziół. Przychodzą dziś dziękować za zbiory, przedstawiając jednocześnie  Matce Zielnej swoje problemy.

Przychodzą wdzięczni, bo zebrali plony, ale i przychodzą zatroskani, bo mają kłopoty ze sprzedażą, bo pozostało w nas tak wiele z dawnego sposobu myślenia, bo ludzie w naszej Ojczyźnie nie umieją się uwolnić od wpajanej nam przez lata nienawiści między wsią a miastem, między robotnikiem a chłopem, bo nie umiemy zrozumieć siebie nawzajem.

A trzeba bo zgoda zawsze buduje!

Wspaniała procesja odpustowa.! Ku chwale Matki Bożej Wniebowzietej. 

Prowadzą uroczystości mieszkańcy Miechowic Wielkich. 

 

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH