Wizerunek znajdował się kiedyś w głównym ołtarzu, obecnie jest umieszczony w bocznej nawie.  Ludzie wędrują tutaj pomodlić się przed obrazem swojej Matki, która od dawna dawała się poznać jako opiekunka w trudnych momentach życia osób i całej parafii.

Istotnie, w 1688 roku Zofia Bublanka połknęła igłę. Dostała wielkiej gorączki, a gardło ogromnie jej spuchło. Poszła do kościoła prosić Matkę Bożą o ocalenie. Przed Jej obrazem zamówiła Mszę św. Przed powrotem do domu zdążyła jeszcze pokłonić się Maryi i wtedy igła sama wypadła, a Zofia została uzdrowiona. Zdarzenie zapisał ówczesny proboszcz ks. Stanisław Mościński. W 1824 roku, 7 listopada chroma Małgorzata Ceterzyna z Pojawia „czołgając się do Najświętszej Panny w obrazie kościoła wietrzychowskiego cudownie uzdrowiona została”.

Ludzie uważają ponadto, że podczas II wojny światowej Maryja ocaliła parafię przed zniszczeniami i pacyfikacją, a nawet pomogła wystartować alianckiemu samolotowi, który zawiózł do Londynu rozmontowany pocisk V2. Samolot uniósł się w przestworza mimo zablokowanych hamulców.

Ze strachu przed zniszczeniem obrazu przez okupantów wietrzychowscy parafianie ukryli obraz od lipca 1944 do stycznia 1945 w domu Marii Patuły w Jadownikach Mokrych. Ludzie gromadzili się tam na modlitwie, a matczyna obecność sprawiła, że wioska ocalała przed pacyfikacją.
Dramatem dla całej parafii wietrzychowskiej było realne zagrożenie katastrofą budowlaną świątyni, której część wraz z wieżą zaczęły się zapadać, a kościół spękał jakby po trzęsieniu ziemi. Kuria rozważała nawet rozebranie świątyni i wybudowanie nowej. Ostatecznie - co również uznawane jest za cud - parafianie zdecydowali się odnowić niszczejący kościół, co miało miejsce w latach 1982 - 1988.  Przekaz, że wota znajdujące się przy obrazie zostały przeznaczone na ratowanie świątyni. Jakby Maryja sama je oddała, żeby miejsce Jej kultu ocalało dla przyszłych pokoleń. 
Obraz Matki Bożej trzymającej na rękach małego Jezusa, z postaciami św. Józefa i św. Jana Ewangelisty w tle został ostatnio gruntownie odrestaurowany przez tarnowskich artystów państwa Drwalów. Przed wizerunkiem Maryi odprawiana jest nowenna, która razem z nabożeństwem do św. Jana Pawła II przyczynia się do duchowego rozwoju parafii i szerzenia kultu Matki Bożej Wietrzychowskiej poza jej granicami.

 

Matka Boża Wietrzychowska

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH