PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH

04 września 2022

I niedziela września - niedziela wspólnotowa

Program duszpasterstwa parafialnego został nakreślony. 
Kilka myśli przewodnich ks proboszcza z kazania niedzielnego do rozważenia....

Jeden z amerykańskich dzienników zadał swym czytelnikom następujące pytanie?:

Kim jestem? –

Przyglądając się naszemu życiu, patrząc na nasze rodziny, na pewno rodzi się wątpliwość i pytania: Gdzie szukać wskazówek i wzorów do naśladowania, które będą nam pomocą w wychowaniu dzieci? Gdzie szukać pomocy i rady?

Chciejmy skorzystać z duszpasterstwa parafialnego, kościelnego i rodzinnego bo ono jest wzorem doskonałości i świętości.
Kiedy Bóg przyszedł do nas, aby nas uświęcić i zbawić, rozpoczął swoje dzieło od rodziny. Sam chciał mieć dom rodzinny ale wzrastał w wspólnocie rodzinnej, kościelnej dawniej gminnej z której po trzydziestu latach wyruszył w świat, aby mu przekazać swoją naukę i oddać swoje życie. Przez te trzydzieści lat był radością i szczęściem dla swojej Matki i Opiekuna Józefa i wspólnoty.

Podobnie i dzisiaj Chrystus Pan w nas chce być członkiem każdej rodziny, jej słońcem, radością i szczęściem. Pragnie uczynić każdą z nich świętą i szczęśliwą.

Dlatego obowiązkiem rodziców jest troska o religijny charakter wychowania dziecka. Rodzina jest bowiem – w myśl soborowego określenia – „domowym Kościołem”, realizującym królestwo Chrystusa (dobra, prawdy, szacunku i miłości) najpierw wśród swoich członków, a następnie wśród otoczenia (sąsiadów, przyjaciół i krewnych), bo to są zadania świadectwa wiary, czyli zadania apostolstwa.

 

Grupy duszpasterskie pełnią ważną rolę w życiu każdej parafii, zrzeszają parafian i są motorem działań duszpasterskich. Każda z nich cechuje się właściwym sobie charyzmatem. Zapraszamy do udziału w grupach duszpasterskich w naszej Parafii. Gorąco zachęcamy do znalezienia także swojego miejsca we wspólnocie parafialnej przez udział w spotkaniach wybranej przez siebie grupy.

Te Grupy działające przy parafii to są jakby żywe filary wznoszącego się Kościoła, Kościoła ludzi -bez których Kościół byłby jak człowiek bez duszy.

Modlę się aby nie poprzestawać tylko na rzeczach materialnych, budowlanych, inwestycyjnych ale  grupach parafialnych, myślę o jeszcze innych grupach niezbędnych byśmy ożyli teraz duchem.

Adres

Wietrzychowice 35

33-270 Wietrzychowice

 

Kontakt

+48 724 385 879

tel.14-641-80-01

kancelaria@parafiawietrzychowice.pl

wietrzychowice35@gmail.com

Nr konta parafii

Bank

48 1020 3453 0000 8302 0264 6115

PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W WIETRZYCHOWICACH